Friday, May 22, 2009

நீ வருவாய் எனசகாரா விழிகளும்
நதியாய் மாறும்
கண்ணீர் துளிகள்
உன்னை வெளியே தேடும்
மண்ணில் வீழ்ந்து
பல துளிகள் சாகும்
இமைகளின் ஓரம்
சில துளிகள் காயும்
துடைத்திட ஏனும் ..
உன் விரல் வருமா?

Wednesday, May 20, 2009

PhotoSongs - Santhosh Subramaniyam

i can give
you a reason to stay
if you can see in me
your life
your dreams realise
dont walk away
get to see
what you are leaving behindYo Yo Yo..
We have a Romeo
All that we need is a juliet


வானவில்லாய்
நீயும் வந்த போது….
எந்தன் கருப்பு வெள்ளை
கண்கள் இரண்டும்
கலராய் மாறுதடிஉன் கை கோர்த்து
அடி நான் சென்ற இடம்
தன்னந்தனியாய் எங்கே வந்தாய்
என்றே கேட்கிறதேபுல் மேல் வாழும்
பனி தான் காய்ந்தாலும்
தலை மேல் தாங்கிய நேரம்
கொஞ்சம் அனால் பொற்காலம்பெண்ணே நீ வரும் முன்னே
ஒரு பொம்மை போலே இருந்தேன்
புன்னகையாலே முகவரி தந்தாயேநிழல் நம்பிடும் என் தனிமை
உடல் நம்பிடும் உன் பிரிவை
உயிர் மட்டும் நம்பிட மறுக்கிறதே

Friday, May 15, 2009

Life at Marina - A Hopeless Fairy Tale

The mystery is in its last page. Yes Sir. I am falling down, flying towards my final destination, flying hopelessly. There is no control. I have crossed The Point Of No Return. I am only left with a few wishes and a few minutes to recollect them before I lose my consciousness.

I am not your type. Definitely not, even if i would like to be. But, i tried. Just like, everyone of you, sitting in front of a ghost machine, I prayed everyday to the Almighty, to bless me with eternity and love. I spent most of my life on the beach. You busy people might not have noticed me while I was on the beach. Every grain of sand, every atom of the dust, they were all my friends. Except kids, every single person on this earth looked at me as a worthless piece of paper. They were right. I am not a plastic. So I know, I won't have eternity in life but still hoped for the minimum possible love.
There she came.... came with bare foots and uncombed hair. The angel of my life. Her dress and feet were full of beach sand. I thought, either she might have played in the beach for a long time or lied down on the sand and cried . I could see evanescent tears near her eyes. I tried to cry for her too but I could not. I do not have eyes that can cry, like her. The moment she saw her mom, she ran to her and started to cry again. 'Mummy, I lost pinku'. Pinku?? Huh.. What a God damn name!!. I could not stop giggling inside. I have never seen a child crying so much for a balloon.

Love at first sight!! Believe it or not, she liked me the moment she saw me. By the time i realized that, i was lying in the arms of my beloved angel. I had a feeling that i was blessed with a million lives to live and I had already lived 200001 years in love. It was eternity at its best, eternity at Chennai. She winked at me. That's it. I became a genius, the legend of the generation, an everlasting symbol of happiness. You know... there can be as much value, in the blink of an eye, as in years of rational analysis. I started to speak and write poems that rhymes. But I could speak only vowels like 'Aaaa', 'Eeee :) ', 'Ooooo', 'Iiii', 'Uuuuu' in front of her. Heaven is not a place. It is not time. It is the state of being loved.

She told me that I worry too much. Though I was smiling from the moment i saw her, she kept on telling me that I ought to smile more. So, me watching, she took a crayon, came at me and said "Why so serious?". She put the crayon on my face, laughed while she was drawing and said "Let's put a SMILE on that face'. Deep inside, I felt very happy for her. She is a die hard fan of 'The Dark Knight'. Her smile was beautiful too. It was like a bridge connecting both the heaven and earth. I only could not find where the heaven stopped and earth began.She added colors to my life, the colors that cannot be caught in Nikon D3X or Canon EOS-1Ds. She even drew my nose like Pinku. I saw the lonely glance in her eyes when she drew Pinku. But then, she was my only chance. I fell hopelessly in love with her. She should have loved Pinku so much as I loved her. All those colorful memories left crimson traces of love in my heart. I started to fly... I was flying in the air, for the first time. She made me fly, showed me the world, the gateway to heaven. She in turn felt happy for me too. Her mother was also happy, seeing us playing together!!. I danced for her in the air and she liked that. Some dance to remember.... some dance to forget. I danced to remember, to relish on small pleasures and to revel in the pure love she showered upon me.

Life is a see-saw. Anything that goes up must come down. In my case, the catastrophe came in the form of strong winds. She lost grip on me. I started falling down. She came running for me. I wanted to hold her and say ' please don't leave me'. My sand friends could not help her to run fast. Her efforts went in vain. I felt all the world's pain in my every vein. She cried and cried again, but this time like a thundering rain. The heaven started crying for us too as it always does through rain. In her tears, the twilight faded on the horizons. She shouted and cursed at every drop of rain that fell on me, not because i could catch cold. She feared that I could not smile anymore. That was the last thing I saw, last thing i remember, before the dark night came between us and defined the Point Of No Return. From then, I am flying towards my final destination, without a control.

Only very few people in this world, will make you feel like flying. No matter how far you fly, No matter how much height you go, your life will be controlled by an invisible thread called 'Love' in the hands of your loved ones. It is only in the mysterious equations of Love, any new logical reasons can be found. I feel lucky and thankful to have recollected some happy moments of my life. I only wish, I could see her smile again. I know, it is not possible. Definitely not possible for 'A Hopeless Kite' like me.

The audience are waiting for the last roll of the die. The funny part is, I am still smiling. And you.... Hey you.... WHY so serious? :)

Cheers,
Firewall_Sudhan

Thursday, May 14, 2009

Vaaranam 1000

கிளை மேலே பனித்துளி
அலைபாயும் ஒரு கிளி …
உறக்கங்கள் உறைபனி
எதற்காக தடை இனி ….எந்த காற்றின் அலாவலில்
மலர் இதழ்கள் விரிந்திடுமோ?
ஒரு சிறு வலி இருந்திடுமே
இதயத்திலே இதயத்திலே …கடல் நீலம் மங்கும் நேரம்
அலை வந்து தீண்டும் தூரம்
மனம் சென்று மூழ்காதோ .. ஈரத்திலேஅவ நிறத்த பார்த்து
செவக்கும் செவக்கும்
வெத்தலை


எனக்காகவே வந்தாய்
என் நிழல் போலவே நின்றாய்
உன்னை தோற்று நீ
என்னை வென்றாயேமழை காலத்தில் சரியும்
மண் தரை போலவே மனமும்
உன்னை கண்டதும் சரியக் கண்டேனேவிரலோடு விழியும் வாடும்
விரைகின்ற காலும் நோகும்
இருந்தாலும் வருகிறேன்
உன் மடியில் நான் தூங்க

Sunday, May 10, 2009

தெய்வங்கள் இங்கில்லை உன்னை அழைக்கிறேன்
துள்ளி திரிந்த காலங்களில்
அள்ளி அணைத்து முத்தமிட்டாய்
பள்ளி சென்ற காலங்களில்
கல்வியும் நீயே தந்தாய்
எனக்காக அன்பு தந்தாய்
அதற்காக எதையும் செய்தாய்.

காய்ச்சலும் மருந்துகளும் எனக்கு
வலிகளையோ நீ சுமந்தாய்
கோபத்திலும் பாசம் தந்தாய்
ரசம் என்னும் அமிர்தம் தந்தாய்
பசியை மறந்த இரவுகளிலும்
கனவில் வந்து எழுப்பி விட்டாய்

நில்லாத புகழும்
செல்லாத செல்வமும்
காணாத சொர்கமும்
இல்லாத தெய்வங்களும்
இனி எனக்கு தேவை இல்லை
கண்முன்னே நீ இருக்க ....

Happy Mother's Day

Wednesday, May 6, 2009

Eyes - Fallacy is its Policy

Cukkoo that enchants music
could forget singing for a while
Children that cry aloud
will wink at you and smile

All spirits with life and sound,
will endure silence in your glories
Only when they are near your eyes,
that tell fabulous stories.

- Firewall_Sudhan

கதைகளை பேசும்..மெட்டவிழ்க்கும் பூங்குயிலும்
இசை மறந்து மௌனமாகும்
உரக்க அழும் மழலைகளும்
புன்னகைத்து கண்ணடிக்கும்
சத்தமிடும் உயிர்கள் யாவும்
அசைவின்றி நிசப்தமாகும்
கதைகளை பேசும்
உன் விழி அருகே …

Saturday, May 2, 2009

Go Green, Save Earth

Global warming is alarming. Global terrorism is on the rise. We are part of that terrorist network too - We kill the ozone layer, the greenhouse gases, forests that support sanity of all existing flora and fauna on earth using red hot sulphuric acid and other chemicals. Yet, We wish our children and our grand children to enjoy life like we do or even in a better way. But, all our current actions and needs indirectly work together to eliminate the biosphere - that protection zone for earth. We are not ignorant of these terrible facts, but we continue to do them unconsciously."When consciousness is watching us, we certainly do not need any rules and regulations". But we are not conscious always. We are in love. "I love the sky.. I love the trees.. I love the flowers.. I love the seas.". We hear people saying this all the time. But our real love is in our Computers, Ipods and TV Serials - the one that kills 24 Hours. We care less than two cents about the mother nature and it's baby earth.

With the culmination of civilization, luxury is required for the pursuit of happYness. Even the educated people are uneducated by advertisements. We all have become slinkies. Advertisements educate us on our needs. With all the sophisticated technologies and globalization, the entire world is now available for sale - in a shopping mall, in Internet. But, money cannot buy either happiness or love. Fortunately, we have started loving money and with all due respect to money and love, we are still searching for the right shop where we can buy happiness.

People are money minded. We take pride and pleasure in growing 'Money' plants in jars, in our balcony. Unfortunately, there is no money tree that can give dollars or rupees instead of fruits or flowers. We feel heaven in spending money for luxury which we think, could bring us little happiness. We proudly call ourselves 'Children of Heaven' unaware of the fact that there is a cost (cause??) behind our every action. A cost that causes irrecoverable damage to Heaven - The place where we live - The Earth.

Whatever happens, the earth will remain but there may not be any life on earth. There will be no election on year 2602. There will be no world war 3. There will be no Genocide. They are all dependant on ecology. If the current situation of environmental exploitation exists, Life on earth will no longer be beautiful.

If only the last tree is cut into pieces,
If only the last flower is crushed,
If only the last fish is dead,
If only the last sea is poisoned,
Will we realize that
We cannot eat money?

We all long for a happy living. Everyone of us have different needs, desires, opinions, priorities etc. Ipods, Iphones may seem luxurious to a part of this society but at the same time, another part of the society may treat BMW, Pulsar 300CC as a basic comfort for them. All through the life, we have learnt to respect the dissimilarities between us. In this aspect, we are all like theatre screens. We accept all characters and remain peacefully white in our hearts. We only need to be little more consious in making the best use of all the things we possess.Energy can neither be created nor be destroyed. For that matter, we cannot accept our reclessness in wasting energy in any form. Wastage of natural resources lead to environmental pollution which is a chain process. It creates an avalanche reaction. Without the lightening flashing, thunder crashing, trees burst into flames - A forest fire. Thick smoke coils up and fills the sky. Deforestation which is a major contributor for global warming should be controlled. Trees are like people too. Some stand alone and free, some belong to a group. They never say a word, but there is always a music, a beautiful silence called Love, amongst the trees in the garden.

The need of the hour is to make this world a better place to live, not only for us, but for all the future generations to come. This is possible only through creating the awareness among different group of people in the society. If we are planning for ten years, we can plant a tree. We need to plan for a lifetime of generations. For that, we ought to educate people. For a better world, we need a better YOU. Will you help spreading this message?'Get... Set... GO Green'.